5 תשובות
going to hell
heaven knows
לאדעת
Hit me like a man
Make me wanna die (משום מה)
אני
ואממ לאדעת
אני!
Kill me
ברורר