5 תשובות
אולי
מה זה משנה
לא
כן וגם יתקיים טקס ממלכתי ויום זיכרון רשמי של המדינה
יותר מדי