4 תשובות
הלוויה עושים רק כאשר האדם נפטר. הזכרה זה להזכיר את זה שנפטר.
הלוויה ולוויה זה אותו דבר, אזכרה זה רק לאחר זמן.
הלוויה עושים כשאדם נפטר, ואזכרה עושים כל שנה בתאריך פטירתו.
הלוויה ולוויה זה אותו הדבר, כשיש נפטר כשקוברים אותו זה נקרא לוויה, אזכרה עושים לנפטר, או אחרי שבוע, או חודש, או שנה.