תשובה אחת
לא לפתוח חשבון בנק לא עולה כסף לא בפועלים ולא בשום בנק