תשובה אחת
כמה מספרים יש לך בכרטיס? אם 8 אז אי אפשר
באותו הנושא: