2 תשובות
במרכז הכרטיס יש רצף של מספרים, זהו מספר הכרטיס שלך
באותו הנושא: