4 תשובות
לא, רק הנאמנים.
המשתמש שדיווחו עליו לא יודע מי דיווח עליו, והנאמנים יודעים מי דיווח