4 תשובות
המערכת כן, הנאמנים לא
הנאמנים רואים את הכינוי/שם משתמש של המדווח.
בוודאי, גם הנאמנים.
המערכת וודאי יודעת,
וגם אנו רואים את שם המדווח.