4 תשובות
אטיל עליו קללה מרה,
סתם לא לא יודעת מה יש לי לעשות חוץ מללבן את הדברים בפרטי
אתעצבן קצת, אבל יעבור לי
אם מחקו אז כנראה שיש סיבה לזה אז לא הייתי עושה כלום
חוץ מזה אי אפשר לדעת מי דיווח
אהה אם אני יודעת מי המדווח?
אני מניחה שאשאל אותו למה הוא דיווח...