4 תשובות
ברור
אני חושבת שכל בתי הספר צריכים לעשות את זה כדי להעלות אפילו בקצת את המודעות על מה שקורה בדרום (אני גרה בדרום)
כן
חשוב להתאחד ולהביע תמיכה
אם היינו לומדים אז ברור

אנחנו בשביתה^