3 תשובות
למה שתחשוב שבדרום אפריקה אנשים לבנים?
אני חושב שרק 9 אחוז מדרום אפריקה (המדינה) לבנים וזה יורד לאט לאט כי הם אזרחים סוג ב בכל אפריקה הסב בברית הם שחורים וצפונית יותר הם ערבין
הבריטים וההולנדים התיישבו באיזור הזה