תשובה אחת
תחפשי באינטרנט יש על זה הרבה בקיצור זו התפיסה של הנאציזם:גזענות,עליונות של הגזע, בקיצור השקפה גזענית.
באותו הנושא: