תשובה אחת
כנראה השואה כי כשלמדנו את זה היה לי פרץ מוטיבציה מטורף אז יש לי סיכומים ממש מסודרים על זה וממש הקשבתי בשיעורים ואפילו חקרתי מעבר כי זה עניין אותי ^^'