תשובה אחת
לכבוד..
כתובת.. 2.2.22

הנדון: תלונה על שירות/מוצר..
==============================
א.ג.נ.
ברצוני להביע את מחאתי על הטיפול ב.. והדרך שבה...
אבקשך לפעול לתיקון הבעיה ולהבאה לפתרון המהיר ביותר לשביעות רצוני וכפי שמתבקש מחברה/גוף מכובד שאמון על נתינת שירות טוב ואמין.
באם לא תטופל פניה זו בהקדם אאלץ לפנות לגופי צרכנות/נציב פניות הציבור על מנת שאוכל לקבל מענה לבעיה.

בכבוד רב ובתודה מראש,

ירחמיאל ירחמיאלי
שירת ירחמיאל 3
כרמיאל
מערכת סטיפס