תשובה אחת
לא כותבים מכתב לרשם, אלא ממלאים טופס שאלון וכתב ויתור על סודיות, ומצרפים את כל המסמכים המפורטים שם.
אני מצרפת קישור לטופס באתר רשות האכיפה והגביה.
את הטופס מגישים במקום בו מתנהלים רוב תיקי ההוצל"פ, בתיק שסכום החוב הגדול ביותר.
ענת עמרני, עו"ד מומחית סטיפס