תשובה אחת
כן, הרי את לא תכתבי לו בסלנג וכאלה, זה יהיה מכתב עם שפה גבוהה, רשמי יותר