5 תשובות
שואל השאלה:
יש עוד דוגמאות?
אנונימי
אל.
Homie
אנונימית
על..? שואל השאלה אמר "של".
ניגה