5 תשובות
יוני/יון
יוני
גוני
ידיד שלי יונתן אנחנו קוראים לו ג'ון ג'ון.
יוני, נוני, יונוש
יאנה
מארגי