5 תשובות
אתה רוצה להיות ערס?
שואל השאלה:
אנלא ערס
גם לי אומרים
לי אומרים יעני שאני ערסית בדיבור ואני גם מופרעת אז משתלב טוב ביחד . לך תבין אותם .
בקיצור שאתה סתם ילד ותתבגר