7 תשובות
אי אפשר
שואל השאלה:
למה
כי זה בכל מקרה ישאר אצלו..
שואל השאלה:
כן אבל אצלי אני רוצה למחוק
בהודעות רגילות ?
או איפה