3 תשובות
אם יש ביניכם משהו שמעבר לידידים, זה ברור
אז היחס השונה שאת מדברת עליו כנראה מה שמסמן לך. את צריכה להרגיש, את שם לא אני
אם אתם מתנהגים כמעט כמו זוג רק בלי להגדיר את עצמכם