4 תשובות
לבד זה ספציפית למקרה אחד..
בודד זה שגרה..
בודד זה בראש, פסיכולוגי. לבד זה יותר בכיוון של פיזי, שאת לבד.
אנונימית
מישהו שהוא לבד ה מישהו שהוא לבד, כאילו אין אף אחד לידו, ומישהו שהוא ודד זה מישהו שגםאם יהיו אלף אנשים מסביבו, הוא ירגיש כאילו אין שם אף אחד בשבילו. (:
אדם לבד זאת אומרת שהוא כרגע יחיד, אין לידו חברה. זה במובן החיצוני שאין חברה לידו.
"אני אוכלת לבד", "אני נמצאת לבד".
אדם בודד הוא אדם שהוא בודד בחייו בכללי, זה במובן הפנימי, שהוא בודד במובן הפנימי. אדם יכול להיות עם 100 אנשים ועדיין להרגיש בודד.