4 תשובות
She run....
(לא יודעת אני דיי גרועה בזה:/)
ssol ומספר כלשהו (תז,תאריך לידה, סתם תאריך שאת זוכרת)
אות ראשונה שם פרטי+אות ראשונה שם משפחה+ מספר טלפון/ת.ז
SolSh + מספר כלשהו