3 תשובות
ישלי רעל בעיניים
אני צועק עד השמיים
אני ארעיד תאדמה
א6 בנשמה (סתם זרקתי קורס ומחלקה)
1 2 ו3 _____ תמיד בראש
4 5 ו6 כל השאר עולים באש
7 8 ו9 כל השאר בפח אשפה
10 ואחרון _____ במקום הראשון.
קצפת ותותים קצפת ותותים זה טעים !
אני יושב בשירותים אוכל קצפת ותותים מצלצל הטלפון וזהו שר הביטחון מה הוא אומר ? מה הוא אומר ? שב3 טובים יותר אבל כתוב בתורה שאסור לשקר ולכן ולכן א5 טובים יותר!