11 תשובות
להתרחק מהקצה
תחזיק חזק
לחיות על האמצע
אני יכולה לדחוף אותך
שואל השאלה:
תדחפי
להחליק
דחפתי
זה תלוי...מה יש למטה?
להחליף נעליים
שואל השאלה:
למטה יש קוצים ואז אני אהיה משופד עליהם.
יאללה אני נופל
לא יודעת אם לדאוג..