3 תשובות
תעלי ב - 5 בערך.
שש וחצי-שבע
ErO
לקראת 18:00/19:00