6 תשובות
כן.
תיכון בכללי חוצה את הצלע
כן
והוא גם מתלכד עם הגובה וחוצה הזווית אם הוא מקודקוד הראש..
לא רק בשווה שוקיים, תיכון חוצה כל צלע לשני חלקים שווים
תיכון בכל משולש מחלק את הצלע לשני חלקים שווין.
זה ההגדרה שלו...
אנונימי