5 תשובות
כן
כן אבל ביס שתיים לא יהרגו אף אחד
כן די משמין.
כן