6 תשובות
לא
Aso
לא
לא.
אבל אם תשיג פרחים ונקודות אמינות זה כן יקדם אותך.

דרך אגב, זה מאווד עוזר כשמישהו מדווח על משהו לנאמנים.
אתה סמוי זה מה שאתה
ועוד בטחתי בך