6 תשובות
בדיווח כן אפשר לראות, בשאלות אנונימיות לא.
Aro
שואל השאלה:
אז לא הבנתי אם אני מדווחת אוטומטית הנאמן רואה מי כתב את השאלה (במידה ואני כתבתי אותה)
אנונימית
לא, אי אפשר לראות אנונימיים בכלל, אבל כן אפשר לראות מי דיווח.
Aro
אפשר לראות רק מי דיווח.
בשאלה אנונימית רק המערכת יכולים לראות.
אפשר לראות מי דיווח על שאלה/ תשובה.
אם מישהו שואל שאלה או עונה תשובה מאנונימי, אנחנו לא יכולים לראות מי זה.
כן הנאמן יכול לראות מי שאלה את אות שאלה. וגם אפשר לראות מי דיווח על השאלה..