4 תשובות
במערכת סטיפס.
או בצור קשר
או לנאמן אחר
או לנאמן בכיר.
שואל השאלה:
אי אפשר לבטוח בשום נאמן
אנונימית
בצור קשר לא יענו לך..
בהצלחה עם זה