2 תשובות
השאלות שם יותר קלות אפילו
השאלות הן בדיוק אותו דבר כמו באפליקציה/באתרים, אין סיבה להילחץ, תלמדי טוב ותשני טוב בלילה שלפני