5 תשובות
אין דבר כזה בדיוק.
יש 1000 שאלות ויותר בתאוריה.
יכול ליפול לך מלא שאלות.
כל מה שלמדת דרך אתר ל'
או דרך הספרים או דרך האפליקציה ועשית מבחנים, זה מה שיהיה במבחן.
סתכל באתר "לילך" "עברתי"
שואל השאלה:
אור מה פתאום יש רק 30 שאלות במבחן
אנונימי
שואל השאלה:
נכון אור יש הרבה שאלות בתאוריה, כסטרו השאלות שבלילך יהיו במבחן בתאוריה?
אנונימי
השאלות לא חוזרות על עצמן, יש 1000 ויותר שאלות של תאוריה.
במבחן עצמו יש 30.
אבל מתוך ה30 יש מבחר של 1000 ויותר שאלות, תקרא שוב את התשובה שלי, לא הבנתה אותה נכון.
ואני לא בדקתי את האתר הזה.