5 תשובות
I'm = I am
אז I am love it לא ממש נשמע נכון
הכלים השלובים
אנונימי
לא אומרים איימ לאב איט
בגלל שאין אחרי ing אז לא צריך Im
אנונימית
i am את רושמת לפני פועל שמסתיים ב-ing שזה בעצם תיאור של פועל ברגע זה ממש
אנונימי