12 תשובות
I will love you
I will love you
I will love you
אני חושבת
.I will love you
I will love you או בקיצור I'll love you.
Aro
I will love you
מוסיפים את זה בעתיד.
אני אוהב אותך*
I will love you
ואגב תמיד שכותבים את האות (I (i בנפרד כותבים אותה כאות גדולה.
I will love you
I will love you
Will-עתיד
I will love you
You love i will