3 תשובות
ב
אנונימית
נוזל תנועה סיבובית ואקראית
גז תנועה אקראית בחלל
תנועה
תנועה וסיבובית
תנודה סיבובית ומעתק
אם אני לא טועה..אני לא בטוחה