תשובה אחת
שואל השאלה:
הגורמים המאפיינים את תנועת המזון היומיומית במערכת העיכול:

א. תנועה פריסטלטית (גלית)

ב. נוכחות "שוערים" - שרירים טבעתיים

ג. תנועה בכיוון אחד

ד. כל התשובות נכונות
אנונימי