תשובה אחת
היו משכילים מהמעמד הבינוני והיית לכם יכולת ארגון
באותו הנושא: