3 תשובות
רושמים me כשאת רוצה להגיד אני
my זה שלי

my friend = חבר/ה *שלי*
כשאת רושמת me זה פשוט אני

אבל מבחינה דקדוקית זה לא נכון להגיד me and my friend (*אני* וחברה שלי)
אומרים my friend and i (חברה *שלי* ואני)
אפשרי בכל מקרה לא חושבת שזה משנה
me and my