10 תשובות
ב she it he
ב he she it
שואל השאלה:
אם אני מספר על משהו. אני יכול לרשום the court is very nice and important?
אנונימי
כן.
על he she it
בזמן present progressive
בגופים he, she, it
בפרזנט פרוגרסיב
פעולות שמתרחשות כרגע
וזה צריך להיות ביחיד
לא, זה לא קשור לבורות
רושמים בהווה- יחיד: he,she,it
לא סולחים על בורות