4 תשובות
לרוב תמיד אחרי שאומרים i אומרים גם am.
יענו present simple/progressive?

i am = כשאני עושה משהו כרגע. למשל: אני אוכל עכשיו תפוח, i am eating an apple right now. או עם תארים, כמו i am highly superficial.

i - כשאני עושה משהו בד"כ, וגם חלק מהפעלים עובדים רק כך (כמו to grow). למשל: אני רץ כל יום ראשון 2 ק"מ. i run 2km every sunday.
i'm זה i am כלומר אחרי זה בדר"כ יבוא תואר לדוגמא i'm beautiful.
וסתם i אחרי זה בא will/פועל. לדוגמא: i love you
i - צורת המקור של "אני".
i am - כחלק ממשפט של פרסנט פרוגרסיב, או בתואר.