9 תשובות
אני אגיד לך עוד כמה שניות משהו מגניב כשלא אהיה בטלפון
שואל השאלה:
מה? מה זה כשלא אהיה בטלפון... ??
שואל השאלה:
איך זה הגיוני שהוא יגיד לי משהו בןוצאפ כשהוא לא בטלפון
כ ש ה ו א ל א י ה י ה ב ט ל פ ו ן
לא יודעת תגידי לי את
שואל השאלה:
הבנתי שזה הוא... אבל איך זה הגיוני?
אה טעיתי
כשהוא יקבל את הטלפון*
שואל השאלה:
אה יקבל.. הוא בשדה תעופה כנראה שם לקחו לו