6 תשובות
לפני
לפני
לא יכולה לגשת לתאוריה בלי זה
חייב לפני
צריך לפניי
מוצאים לפני.