3 תשובות
בזמני היה צריך תעודת זהות. בספח אין שום הוכחה שאתה אכן הבן אדם המדובר.
אם אני לא טועה אתה צריך ת"ז
כדי להוציא טופס ירוק יש צורך בתעודה מזהה, הווי אומר: כל תעודה שיש בה תמונה, כגון תעודת חוגר. מחדי נוסף על הטופס נירוק באתר לילך תיאוריה במאמר הבו: http://www.testli.co.il/html5/ARCLookup.taf?_id=3073&did=1095&G=13667&SM=