3 תשובות
לא כל עוד לא עבר שנתיים מאז ההוצאה ושנתיים מבדיקת העיניים והבדיקות הרפואיות.
קובעים תור חדש באינטרנט/טלפוני וניגשים שוב

בהצלחה
לא קשור לתאוריה
אנונימי