10 תשובות
את כל הכלים
קודם מסבנת ואז שוטפת
ישלי מדיח
הכל ואז שוטפים
מסבנת הכל ואז שוטפת הכל זה
את כל הכלים מסבנת ואז שוטפת במכה.
מסבן את הכל ואז שוטף את כולם
אם הייתי עושה הייתי יודע בחיים לא עשיתי כלים חח
כלי כלי
עושה אחד אחד