8 תשובות
חודש עשירי
אנונימית
ב1 לחודש
אנונימית
בעשירי
בעשירי
אני מקבל בנתיים בראשון לחודש משכורת צבאית (סביבות האלפיים) ומתכנן לעבוד בשבוע שאני בבית (יציאות של שבוע שבוע)