9 תשובות
כן
כן
ErO
My love for him is endless I only wish my heart don't have the courage to tell him that.
וכן
כן. אבל לדעתי too bad מתאים. יותר מאשר just a pity.
זה רק רחמים שהלב שלי חסר את האומץ/יכולת או משו כזה לספר לו את זה.
כן
כן, ולמי שאומר שjust a pity לא מתאים זה לא נכון, זה מתאים מאוד כאן, והולך יד ביד עם הביטוי endless בתחילת המשפט