4 תשובות
I'm crazy about you - אני משוגע עליך... שמחה אם עזרתי:)
I'M MAD ABOUT YOU
מיכאל
בד"כ יגידו much love ואז זה מלווה בסוג של כיף. חיבוק בוריאציה כלשהי תלוי אם זה גבר או אישה.
אם זה בהומור אז אפשר להגזים ולומר i adore you / i got mad love for you (bro/girl/
adore זה לא בסלנג
mad love זה כן בסלנג
תלוי במצב באמת...
brrrrra
i'm burning up for your love =דלוק עליך/משולהב
i need your love so badly-האמריקאים אומרים so bad.
i'm crazy for you
i'm crazy about you
i'm mad about her
i'm nuts about her
i'm head over heels about her
i have a soft spot for her
i lay all my love on her
girl you drive me crazy