9 תשובות
אין לו
אין לו לצער כל הבנות בעולם
דילן אובריאן**
ואין לו לצערנו
אין לו:(
שואל השאלה:
מה את מתקנת אותי אפשר לכתוב ככה או ככה
אנונימית
בסדר את לא צריכה להתעצבן ,פשוט כותבים אובריאן.
שואל השאלה:
אני לא מתעצבנת בתעתיק לעברית אפשר לכתוב אובריין או אובריאן
באנגלית זה OBrien
אנונימית
אין לדילן אובריין אינסטגרם לעצרנו